• Dip-Coated Nylon Taffeta

  Tafta najloni e veshur me zhytje

  Tafta najloni e veshur me zhytje 1. Për shtypjen e etiketës së kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS
 • Normal Nylon Taffeta

  Taffeta najloni normal

  1. Për shtypjen e etiketave të kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS
 • OEKO Cotated Nylon Taffeta

  Taffeta najloni i veshur OEKO

  Taffeta najloni i veshur OEKO 1. Për shtypjen e etiketave të kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS
 • Thick Coated Nylon Taffeta

  Tafta najloni e veshur me trashë

  Tafta najloni e veshur me trashë 1. Për shtypjen e etiketës së kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS
 • Untearable Nylon Taffeta

  Tafta najloni e padurueshme

  Tafta najloni e padurueshme 1. Për shtypjen e etiketave të kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS
 • Thermal Transfer Nylon Taffeta

  Transferimi termik nafte nafte

  Transferimi termik nafte nafte 1. Për shtypjen e etiketës së kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS
 • Anti-Cutting Nylon Taffeta

  Taftë najloni anti-prerëse

  Tafta najloni kundër prerjes 1. Për shtypjen e etiketës së kujdesit.2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. Certifikata OEKO.4. Certifikata GRS.
 • Non-Yellowish Nylon Taffeta

  Tafeta najloni jo e verdhë

  Tafeta najloni jo e verdhë 1. Për shtypjen e etiketës së kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS.
 • Non-Fluorescence Nylon Taffeta

  Taffeta najloni jo-fluoreshente

  Taffeta najloni jo-fluoreshente 1. Për shtypjen e etiketave të kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS.
 • Recycle Nylon Taffeta

  Ricikloni najlon tafetën

  Ricikloni najlonin tafetën 1. Për shtypjen e etiketës së kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS.
 • Anti-Flame Nylon Taffeta

  Tafta najloni kundër flakës

  Tafta najloni kundër flakës 1. Për shtypjen e etiketës së kujdesit. 2. Mënyra e përshtatshme e shtypjes: Shtypshkronja, Rrotulluese, Ekrani i Mëndafshit, Zhvendosja, Transferimi termik. 3. Certifikata OEKO. 4. Certifikata GRS.